×
×

Kipra

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Kipra

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  862 011

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  8.7%

   

  2012

  9.9%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.6%

   

  2012

  2.9%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  17.2

   

  2001

  17

   

  2012

  18.1

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  24.88

   

  2030

  30.79

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  79.3

  Sievietes

   

  83.1

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  18.2

  Sievietes

   

  20.3

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  62.4

  Sievietes

   

  61.4

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  40.2

  Sievietes

   

  32.7

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  54.8%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Kipra

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Sociālās labklājības pakalpojumi (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας):
  Ilglaicīgo aprūpi organizē centralizēti Sociālo Pakalpojumu dienests. Pakalpojumus sniedz Kipras apgabalu un vietējie labklājības dienesti. Tie tiek sniegti, vadoties no publiskās palīdzības un pakalpojumu likumdošanas un balstās sociālās palīdzības  filozofijā (vajadzība ir pamatojums).

  Ilglaicīgo aprūpi finansē valsts budžets (publiskās palīdzības un pakalpojumu izdevumu grupā). Gan atbalsts natūrā, gan naudas pabalsti ilglaicīgai aprūpei tiek sniegti atbilstoši nepieciešamībai., Nevalstiskās organizācijas papildus realizē ilglaicīgas aprūpes programmas vietējā līmenī, kas tiek finansētas pēc Sociālās labklājības dienesta shēmas ‘granti palīdzībai’ (Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών).

  Ilglaicīgā aprūpe. Aprūpes saņēmēji

  Sociālās labklājības dienests (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας):
  Visas legāli Kiprā dzīvojošas personas, kuru resursi nav  pietiekoši, lai nodrošinātu viņu speciālās aprūpes vajadzības.
  Ilglaicīgas aprūpes sistēma ir bāzēta nepieciešamībā (Publiskais atbalsts, Δημόσιο Βοήθημα); tā nav obligāta.

  Tikai personas, kas ir tiesīgas saņemt publisku palīdzību vispār, var saņemt arī bezmaksas ilglaicīgu aprūpi (t.i. veci cilvēki, invalīdi, disfunkcionālas ģimenes). Aprūpes mājās vai dienas aprūpes biežums vai nepieciešamība pēc stacionāras aprūpes tiek noteikta individuāli.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpes pakalpojumi var ietvert aprūpi mājās, dienas aprūpi, stacionāru aprūpi un teleaprūpi, un to var sniegt valsts nevalstiskās organizācijas (bezpeļņas) un privātais sektors (peļņas uzņēmumi).

  Neformālo aprūpi galvenokārt sniedz laulātie/partneri, citi mājsaimniecības locekļi, citi radinieki vai kaimiņi. Valsts var apmaksāt (pilnībā vai daļēji) privāto aprūpētāju mājās, kurš var būt arī ģimenes loceklis. Ir iespējams kompensēt ģimenes locekļa, kurš sniedz ilglaicīgu aprūpi, zaudējumus (ja ģimenes loceklim ir jāpamet darbs šī iemesla dēļ, vai viņa/s ekonomiskais stāvoklis ir zems), kā arī apmaksāt drauga vai nevalstiskās organizācijas sniegtos aprūpes pakalpojumus, ja aprūpes ņēmējs ir tiesīgs saņemt publisku palīdzību.

  Neformālo aprūpētāju gadījumā tiek parakstīts līgums ar Sociālās Labklājības dienestu, aprūpes ņēmēju un aprūpētāju.

  Profesionālie aprūpes nodrošinātāji ir valsts, nevalstiskais un privātais sektors.  

  Cita kategorija ir mājas palīgi (Οικιακοί Βοηθοί), kas var būt jebkura legāli Kiprā dzīvojoša persona. Lielākā daļa no tiek ir trešo valstu piederīgie. Mājas palīgi tiek nodarbināti pēc līguma ar šīs palīdzības gribētājiem. Sociālās labklājības dienests nodarbojas ar atalgojumu un sociālās apdrošināšanas iemaksām, bet līgums ir starp mājas palīgu un noteiktu personu.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Sociālās Labklājības dienests (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας):
  Valsts var apmaksāt (pilnībā vai daļēji) privāto aprūpētāju mājās, kurš var būt arī ģimenes loceklis. Ir iespējams kompensēt ģimenes locekļa, kurš sniedz ilglaicīgu aprūpi, zaudējumus (ja ģimenes loceklim ir jāpamet darbs šī iemesla dēļ, vai viņa/s ekonomiskais stāvoklis ir zems), kā arī apmaksāt drauga vai nevalstiskās organizācijas sniegtos aprūpes pakalpojumus, ja aprūpes ņēmējs ir tiesīgs saņemt publisku palīdzību.

  Vēl vairāk, valsts var apmaksāt algu un sociālās iemaksas (€367.22) mājas palīgam, ja persona ir tiesīga saņemt publisku palīdzību un tai ir nepieciešama 24 stundu aprūpe mājās.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Tiek sagaidīts, ka persona, kurai ir attiecīgi līdzekļi un kura nav tiesīga saņemt publisku palīdzību, sedz savas aprūpes izdevumus.

  Tiek sagaidīts, ka publiskās palīdzības saņēmēji maksā 80% no savas sociālās apdrošināšanas pensijas par stacionāro aprūpi (publisko, nevalstisko vai privāto).

  Gadījumos, kad tiek sniegta aprūpe mājās, tiek ņemti vērā visi aprūpes saņēmēja ienākumi, nosakot publiskās palīdzības papildu pasākumus naudā vai natūrā.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Kipra

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  23 700

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.9%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.0%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  37.2%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kuru finansē aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēju un pašnodarbināto)  iemaksas, kas nodrošina ar izpeļņu saistītas pensijas un citus pabalstus, kuru apjoms atkarīgs no iemaksām un apdrošināšanas stāža.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  65 gadi vīriešiem un sievietēm; 63 gadi kalnračiem.

   

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošināšanas ņēmēji un darba devēji, kā arī valsts budžets).
   

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Personas vecākas par 60 gadiem nākamo reizi iegūst tiesības pieteikties pabalstam 13 darba nedēļas pēc pirmās reizes pabalsta izbeigšanās. Atšķirībā no citām personām, kad termiņš ir 26   darba nedēļas.

   

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Pamatpensija (Βασική Σύνταξη):

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’).

  Papildpensija (Συμπληρωματική Σύνταξη):

  Daļēji fondēta (vispārējā līmeņa apdrošināšanas iemaksas).

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Pilnā mērā no nodokļiem finansēta shēma, balstīta uz brīvprātīgu pieteikšanos, nodrošina veselības aprūpes atbalstu personām un ģimenēm ar zemiem ienākumiem.  

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Subsīdijas dzirdes aparātiem saņem:

  ·   bērni jaunāki par 18 gadiem,

  ·   pieaugušie ar iedzimtiem dzirdes defektiem,

  ·   personas ar dzirdes problēmām vecumā līdz 10 gadiem,

  ·   personas vecākas par 65 gadiem.

  Pilna apjoma subsīdiju izsniedz personām, kuras saņem bezmaksas medicīnisko aprūpi un 50% apjomā, ja persona saņem aprūpi par pazeminātu cenu.

  Subsīdiju izsniedz katrus 4 gadus vai arī gadījumā, ja ir neizlabojams dzirdes aparāta bojājums. Personām vecumā virs 60 gadiem subsīdijas apjoms ir €170 vienam vai diviem dzirdes aparātiem. Citiem pacientiem finansējums ir  €1367 apjomā par dzirdes aparātu.

  Locekļu protēzes izsniedz:

  ·   Par velti personām, kuras saņem bezmaksas medicīnisko aprūpi.

  ·   Ar 25% apmaksu,  personām, kas saņem aprūpi par pazeminātu cenu.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Kipra

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  0.7%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  55.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  53.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  30.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  49.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  19.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  3.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  58.0%

  Katru dienu

   

  47.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  21.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  30.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  5.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  57.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  46.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  26.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  33.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  28.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  22.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  21.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  10.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  18.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  9.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  2.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  42.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  2.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  7.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  15.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  14.0%