×
×

Portugāle

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Portugāle

  Datoru izmantošana

  2012

  10 541 840

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

   

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

  2001

  12.9%

   

  2012

  14.2%

  E-prasmes

  2001

  3.4%

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

  2012

  5.3%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

   

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

  1990

  20

   

  2001

  24.2

  E-prasmju apgūšanas veids

  2012

  29.6

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

  2020

  31.32

   

  2030

  37.85

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

   

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  77.6

   

   

  84

  Interneta izmantošana

  2011

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

   

  18.1

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  21.8

  Katru dienu

  2011

   

  Interneta izmantošana

   

  60.7

  Banku operācijas Internetā

   

  58.7

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

  2011

   

   

   

  38.9

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

  34.7

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  47.9%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

   

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

   

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

   

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

   

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

   

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

   

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

   

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

   

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

   

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

   

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

   

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

   

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

   

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

   

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

   

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

   

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

   

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

   

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

   

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

   

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Portugāle

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Sociālā apdrošināšana:

  Publiskā obligātā apdrošināšana shēma. Iemaksas. Naudas pabalsti.

  Garantētie pietiekamie resursi:

  Naudas pabalsti bez iemaksām, atkarībā no finansiālā stāvokļa. Tiek finansēti ar pārskaitījumiem no valsts budžeta.

  Sociālās Drošības sistēma un Nacionālais Veselības serviss:

  Atbalsts natūrā, ko nodrošina ar integrētu un nepārtrauktu sociālā atbalsta un veselības aprūpes iesaisti. Tiek finansēti ar pārskaitījumiem no valsts budžeta un no nodokļiem.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Sociālā apdrošināšana: invalīdi un vecuma pensijas un apgādnieka zaudēšanas pensiju saņēmēji.

  Garantētie pietiekamie resursi: invaliditātes, vecuma pensiju un apgādnieka zaudēšanas sociālo pensiju saņēmēji.

  Sociālās Drošības sistēma un Nacionālais Veselības serviss: iedzīvotāji, kas ir nokļuvuši situācijā ar īslaicīgu vai pastāvīgu, nelielu vai nopietnu fiziskas, mentālas vai sociālas dabas atkarību.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Ilglaicīgās aprūpes atbalstu sniedz galvenokārt profesionālie pakalpojumu sniedzēji, kas veido daļu no integrētās ilglaicīgās aprūpes nacionālā tīkla.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji ietver ļoti dažādas juridiskās personas, kā slimnīcas veselības centri, apgabalu sociālās drošības centri, privātās sociālās solidaritātes institūcijas, NVO, vietējās varas iestādes un peļņas organizācijas.

  Neformālā aprūpe tiek atzīta, bet ne tādā mērā, lai tā būtu noteicošais faktors aprūpējamo paturēšanai mājās. Neformālie aprūpētāji ir personas, kas pieder atkarīgās personas sociālajam tīklam: ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi, brīvprātīgie, utt.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētājiem nav nekādu speciālu priekšrocību.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Sociālā apdrošināšana un Garantētie pietiekamie resursi: līdzdalība netiek prasīta.

  Sociālās Drošības sistēma un Nacionālais Veselības serviss: līdzdalība variē, atkarībā no personas vai ģimenes ienākumiem un aprūpes vai atkarības līmeņa.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Portugāle

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  19 500

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  11.9%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.25%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  20.0%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, kas tiek finansēta ar aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēju un pašnodarbināto) iemaksām, nodrošina ar izpeļņu saistītu pensiju, kura ir atkarīga no reģistrētās izpeļņas un apdrošināšanas stāža.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  65 gadi

   

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas un darba devēji)

   

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Agrāks pensionēšanās vecums vecākiem bezdarbniekiem .

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes shēma un konsolidācijas fonds.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  No nodokļiem finansēti publiski veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem (pēc dzīves vietas).

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  80% no protēžu cenas pēc oficiāla saraksta.

  Brilles: maksā pacients. Atlīdzina līdz 75% no maksas saskaņā ar oficiālo cenrādi.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Portugāle

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  7.4%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  57.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  55.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  37.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  55.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  31.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  11.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  56.0%

  Katru dienu

   

  45.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  25.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  39.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  4.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  58.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  50.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  32.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  20.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  36.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  28.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  17.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  6.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  20.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  1.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  13.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  7.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  46.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  5.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  2.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  11.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  20.0%