×
×

Īrija

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Īrija

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  4 582 769

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  8.6%

   

  2012

  9.0%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.5%

   

  2012

  2.9%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  18.6

   

  2001

  16.6

   

  2012

  17.9

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  22.79

   

  2030

  27.59

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  78.3

  Sievietes

   

  82.8

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  17.9

  Sievietes

   

  20.7

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  65.7

  Sievietes

   

  66.8

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  37.8

  Sievietes

   

  30.0

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  50.0%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Īrija

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Aprūpes mājās un  Apkopes centru atbalsta shēma:

  Atbalsts ilglaicīgajai aprūpei ir organizēts centralizēti un nacionālā līmenī tiek pārvaldīts, vadoties no Nacionālajām Vadlīnijām. Tiesības uz ilglaicīgu aprūpi ir universālas, ar dažiem sociālās palīdzības elementiem, piemēram. Apkopes centru atbalsta shēma ietver finansiālu novērtējumu, kuru izmanto, lai noteiktu klienta līdzmaksājuma apjomu. Shēmas tiek finansētas no nodokļiem un eksistē arī universāls sociāls maksājums. Ir pieejams gan naudas pabalsts, gan atbalsts natūrā.

  Aprūpētāju atbalsts un pastāvīgas klātbūtnes pabalsts:

  Nacionālā obligātā sociālās apdrošināšanas shēma visiem darba ņēmējiem ar vienotas likmes naudas pabalstiem.

  Aprūpētāja pabalsts:

  No nacionālajiem nodokļiem finansētā shēma visiem aprūpētājiem ar vienotas likmes naudas pabalstiem, kas ir atkarīgi no finansiālās situācijas novērtējuma.

  Ikgadējs aprūpes grants:

  No nacionālajiem nodokļiem finansētā shēma visiem aprūpētājiem, neatkarīgi no citāda atbalsta vai samaksas par aprūpi.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Aprūpes mājās un Apkopes centru atbalsta shēma:

  Pakalpojumus sniedz, pamatojoties uz tiesībām uz vispārējiem veselības pakalpojumiem, atkarībā no resursiem. Tiem, kas nav iesaistīti obligātajā sistēmā, brīvprātīga apmaksa nav iespējama.

  Aprūpētāja atbalsts:

  Apdrošinātie darba ņēmēji, kuri sniedz aprūpi vismaz 6 nedēļas  un maksimāli līdz 2 gadiem.

  Aprūpētāja pabalsts: Pastāvīgie aprūpētāji, kas aprūpē slimās vai nespējīgās personas, vecākas par 16 gadiem un bērnus, kuriem tiek maksāts Pabalsts aprūpei mājās.

  Ikgadējs aprūpes grants:

  Visi pastāvīgie aprūpētāji, kas nodrošina pilna laika aprūpi un gādību.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Aprūpe mājās:

  Aprūpes mājās komplektus var nodrošināt:

  ·   veselības palīdzības izpildītāji (HSE),

  ·   brīvprātīga organizācija, kas darbojas HSE interesēs,

  ·   brīvprātīga organizācija vai privāts pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas HSE interesēs.

  Apkopes centru atbalsta shēma:

  Valsts atbalsts šīs shēmas ietvaros ir pieejams tikai personām, kuras dzīvo noteiktos valsts vai brīvprātīgo uzturētajos atbalsta centros un sertificētos privātos apkopes centros.

  Aprūpētāju atbalsts / Aprūpētāja pabalsts /  Pastāvīgas klātbūtnes pabalsts / Pabalsts aprūpei mājās / Ikgadējs aprūpes grants:

  Šie maksājumi var tikt maksāti tikai neformālajiem aprūpētājiem, izslēdzot profesionālos pakalpojumu sniedzējus. Neformālajiem  aprūpētājiem nav obligāti jābūt aprūpes ņēmēja ģimenes locekļiem vai radiniekiem.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētāju atbalsts / Aprūpētāja pabalsts /  Pastāvīgas klātbūtnes pabalsts / Pabalsts aprūpei mājās / Ikgadējs aprūpes grants

  Šie maksājumi var tikt maksāti tikai neformālajiem aprūpētājiem, izslēdzot profesionālos pakalpojumu sniedzējus. Neformālajiem  aprūpētājiem nav obligāti jābūt aprūpes ņēmēja ģimenes locekļiem vai radiniekiem.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Apkopes centru atbalsta shēma:

  Finansu novērtējuma rezultātā nosaka aprūpes pieteicēja līdzmaksājumu par savu aprūpi. Veselības palīdzības izpildītāji (HSE) piemaksā iztrūkumu. Par cenu, ko prasa privātie apkopes centri, vienojas savlaicīgi ar Nacionālo Ārstēšanas Iepirkšanas fondu.

  Aprūpētāju atbalsts / Aprūpētāja pabalsts /  Pastāvīgas klātbūtnes pabalsts / Pabalsts aprūpei mājās / Ikgadējs aprūpes grants / Aprūpe mājās:

  Aprūpes saņēmēju līdzmaksājumu nav.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Īrija

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  31 900

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  4.1%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.3%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  n/a

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, ko finansē no aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) iemaksām, un kas nodrošina vienotas likmes pabalstus.

  Īrijā eksistē divas, uz iemaksām balstītu pensiju formas. Valsts pensija (Pāreja) var tikt maksāta no 65 gadu vecuma, ja persona ir pensionējusies no apdrošināmā darba. Valsts pensija (Iemaksu) var tikt maksāta no 66 gadu vecuma visām personām, kas apmierina iemaksu noteikumus (pensionēšanās neietilpst šīs pensijas saņemšanas nosacījumos)

  Valsts pensijas (pārejas) saņēmēji automātiski saņem valsts pensiju (iemaksu) pēc 66 gadu vecuma sasniegšanas.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Valsts pensija (Pāreja) : 65 gadi

  Valsts pensija (Iemaksu): 66 gadi

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (darba ņēmēji, darba devēji un pašnodarbinātie)

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Nav sevišķa atbalsta, tikai pabalstu maksā ilgāk.       

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go’)

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  No nodokļiem finansētie veselības pakalpojumi visiem iedzīvotājiem (pēc dzīves vietas).

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Brilles, dzirdes aparāti: par velti visām pilnas apdrošināšanas personām un bērniem līdz 6 gadu vecuma un valsts skolu skolēniem.

  Cenu atvieglojumi apdrošinātām personām, kuras apmierina zināmus iemaksu nosacījumus.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Īrija

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  n/a

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  62.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  61.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  39.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  38.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  22.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  3.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  74.0%

  Katru dienu

   

  58.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  43.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  49.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  17.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  69.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  63.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  25.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  25.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  40.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  13.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  14.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  43.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  10.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  2.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  9.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  2.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  56.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  5.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  16.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  22.0%